Oppdrettsnæringen vil betale leie for sjøarealet som brukes

Oppdrettsnæringen vil heller betale leie for sjøarealet man bruker enn skatt på det man produserer.

STORE VERDIER: Oppdrettsnæringen går svært godt, og nå vil kommunene som huser oppdrettsanleggene ha betalt.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I fjor høst la et regjeringsoppnevnt utvalg fram et forslag om å innføre en såkalt grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen. Per i dag betaler olje- og gassnæringen, samt vannkraftprodusenter en slik skatt for å bruke fellesskapets verdier.

Grunnrenteskatten skulle basere seg på produksjonsvolum og overskuddet i næringen, og beregninger som ble utført anslo at dette skulle kunne føre til økte inntekter for det offentlige med opp mot syv milliarder kroner med dagens laksepriser.