Branntilsyn i Dyrøy kommune:

Flere brannavvik i kommunehuset

I 2017 fikk Dyrøy kommune brannavvik på at de manglet heldekkende brannalarmanlegg i kommunehuset. I 2018 ble det gjort avvik på samme forholdet. Og i 2019 skjer akkurat det samme.

Brannavvik: Under tilsynet fant brannvesenet tre avvik ved kommunehuset i Dyrøy. Det mangler heldekkende brannalarmanlegg, merking av rømningsveier er ikke tilfredsstillende og det mangler brannøvelser på huset.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det var brannsjef Tor Ivar Olsen og brannvernleder i kommunen, Leif Hermod Jensen som deltok ved tilsynet like før jul.

Tre avvik i kommunehuset

– Ved tilsynene i 2017 og 2018 ble samme avviket gitt, det ble i 2017 godkjent en midlertidig løsning i form av trådløse røykvarslere. Denne løsningen skulle være en nødløsning, og er ikke tilfredsstillende ut fra objektets betydning, kommenterer brannvesenet etter tilsynet som ble utført 20. desember i 2019.