Etablering av snøskuterløype i Dyrøy:

Har ei utfordrende oppgave

Dyrøy kommune skal kontakte 86 grunneiere om de gir sitt samtykke til etablering av rekreasjonsløype over eiendommen.

Skuterløype: Den aktuelle traseen i Dyrøy er fra Evertmoen til Skøvatnet. Da krysses 86 eiendommer og samtlige grunneiere må gi sitt samtykke.   Foto: Carsten Hjort

nyheter

Opprettelse av rekreasjonsløype for snøskuter i Dyrøy er en sak som har versert i mange år.

Kommunen skal kontakte eiere

Kommunestyret har sagt ja til å etablere løypa og ønsket er å tilknytte seg et løypenett med både Salangen og Sørreisa.