Flere unge lovbrytere i Troms får oppfølging

I løpet av 2019 mottok Konfliktrådet i Troms 276 saker. De fleste av sakene omhandler vold.

ØKNING: Antall unge lovbrytere som har fått ungdomsoppfølging eller er idømt ungdomsstraff fortsetter å øke.  Foto: Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra Konfliktrådet i Troms. 276 saker er en liten nedgang fra 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak færre innmeldte saker fra innbyggere i Troms og på Svalbard.

Som på landsbasis omhandler den største saksmengden vold. I tillegg er det økning i saker som omhandler økonomisk konflikter.