Sjøørretbestanden i Salangen:

Dramatisk nedgang for Salangens «varemerke»

Salangsvassdraget var for noen år siden ett av Norges beste sjøørretvassdrag. Men mye tyder på at dette nå kan være historie. Bekymringen er sterk i forhold til nedgangen i bestanden.

Fiske i sjøen: Vårfiske etter sjøørret i sjøen er tillatt. Spørsmålet er hvordan også dette fiske kan begrenses for å bygge opp bestanden av sjøørret igjen.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Ifølge kortselger, grunneier og innehaver av Elvelund camping, Tor Arne Chruickshank ble det fisket omkring 800 kilo sjøørret i sesongen 2019. Tidligere har gjennomsnittet vært på omkring 2,5 tonn med år helt opp i 3,5 tonn. Det var et elendig år i 2018 med 1,6 tonn oppfisket sjøørret, men 2019 ble altså det verste året noensinne. Situasjonen reiser flere spørsmål for Salangen-samfunnet og ikke minst styret for den lokale fiskeforvaltningen. Hva slags tiltak må settes inn for å snu situasjonen? Er det for eksempel forsvarlig og «spiselig» å fortsatt ha sjøørreten som det største trofeet under Millionfisken?

Nødvendig å sette inn tiltak

Rune Muladal i Naturtjenester i Nord AS har overvåket Salangsvassdraget og andre vassdrag i flere år. Han bekrefter at det ikke er fiskernes dårlige «haill» som er årsak til de lave fangsttallene, det er rett og slett for lite fisk igjen. Han og medhjelperne dykker nedover hele vassdragene flere ganger på en sesong for å ta ut rømt oppdrettsfisk og registrere gytebestandene. Han deler den lokale bekymringen for situasjonen og mener det er nødvendig å sette inn tiltak i sjø og elv for å bygge opp igjen sjøørretbestanden.