Vil styrke flytrafikken i distriktene

Samferdselsdepartementet vil nå legge om avgiftene flyselskapene betaler, slik at distriktsrutene kommer bedre ut.

VIL STYRKE: Regjeringen mener endringene vil styrke lønnsomheten til de kommersielle flyrutene i distrikts-Norge, som har svak lønnsomhet.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

– Dette er veldig bra og veldig nødvendig. Nordover er kortbanenettet en viktig del av kollektivtilbudet. Disse endringene vil slå positivt ut for selskapene og for passasjerene, sier Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Høyre i Nordland og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Styrker lønnsomheten

Regjeringen mener endringene vil styrke lønnsomheten til de kommersielle flyrutene i distrikts-Norge, som har svak lønnsomhet.

– Norge er et land med store avstander, der flytrafikken spiller en sentral rolle som kollektivtransport, spesielt i Nord-Norge. Det er viktig å sikre best mulig betingelser for disse rutene, sier Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen.

Konkret blir det gjort to hovedgrep. Det trekkes fra seks tonn ved beregningen av den vektbaserte startavgiften, i praksis et bunnfradrag. Denne endringen er særlig viktig for de mindre flyene som brukes på korte ruter innenlands.

– Dette er viktig for alle som er avhengig av fly i distriktene, og det vil bidra til å opprettholde en god infrastruktur der fly er en nødvendig del av kollektivtilbudet, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Kostnader

Det andre grepet er at man flytter en større andel av kostnaden for flysikringstjenestene fra de flyselskapene som tar av og lander på norske flyplasser til de flyselskapene som bare flyr gjennom det norske luftrommet på vei til og fra andre land. Denne endringen vil også ha som effekt å styrke den generelle konkurransekraften til innenlandsk luftfart.

– Venstre er svært fornøyd med en omprioritering av flyplassavgiftene. Nå vil distriktsflyplassene kunne få et bedre kommersielt tilbud med fly. Dette er svært viktig for å øke bolysten i distrikts-Norge, sier Venstres Jon Gunnes, som er andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Beregning

Flysikringstjenester omfatter tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

I tillegg til de to nevnte hovedgrepene, endrer man beregningen av den avgiften som betales for tårntjenestene på alle unntatt de fire største lufthavnene. Også dette grepet reduserer avgiftsbyrden for bruken av lette fly.

En beregning viser at endringene vil medføre en avgiftslette på rundt 40 millioner kroner for Widerøe, mens SAS og Norwegian vil få en økning på henholdsvis 15 og 17 millioner kroner, melder Stortinget i en pressemelding fredag formiddag.