Om Finnlandsnes Eiendom AS:

Regner med politisk behandling

Sp-politiker i Dyrøy, Kjell -Sverre Myrvoll regner med politisk behandling av vedtaket som ble påklaget av Statens vegvesen.

IKKE SAMSVAR: Det var lite samsvar mellom saksutredningen og vedtaket i saken om Finnlandsneset Eiendom AS. Påklagen kan føre til at politikerne får innsyn i hvorfor gebyret ble satt i null.  Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen

nyheter

Problemet i saken er at det foreligger et saksfremlegg der alt taler for et overtredelsesgebyr på 40.000 kroner, mens vedtaket endte på 0 kroner uten at dette ble begrunnet.


Ulovlighetene i Finnlandsnes Eiendom AS:

Kommunetopper slapp unna gebyr - men det er bare i første omgang

Bygningsmyndigheten i Dyrøy kommune landet på 40.000 kroner i overtredelsesgebyr til Finnlandsnes Eiendom AS for brudd på Plan- og bygningsloven. Men i vedtaket ble gebyret satt i null.


Slår ihjel argumentasjon

– Jeg registrerte tidligere i høst forhåndsvarslingen fra administrasjonen i Dyrøy kommune, og vil påpeke at dette er saker som vi har delegert til administrativt nivå, og som ikke er politiske sak. Administrasjonen har i denne prosessen etter mitt skjønn lagt seg på ei linje der man skal strekke seg langt for å finne en løsning, samtidig som det er noen preventive hensyn som må tas i sånne saker for å statuere at det skal være likt for alle, og at man skal følge Plan og bygningsloven.