Vemodig avrunding av Berg kommune

Berg kommune inviterte befolkningen og næringslivet til kommuneavslutningsmarkering.
nyheter

– Så er det endelig et faktum at det siste kommunestyre i Berg er over og vi har blitt historie. Det er med vemod jeg står her i dag og skal si noen ord, men jeg vil takke politikerne og ansatte i Berg kommune for et godt samarbeid gjennom mange år. Berg kommune starta i 1836 sammen med Torsken da formannskapsloven ble vedtatt og ble en selvstendig kommune i 1902, 65 år senere. Vi som er politikere i Berg i dag, har vært delt i synet om det var en rett eller gal beslutning som ble tatt å gå sammen i Senja kommune, men vi har vært nødt til å akseptere vedtaket fra Stortinget og arbeide for at Senja kommune skal bli en god kommune å bo i etter 1. januar 2020, sa blant annet ordfører Roar Jakobsen da han avslutta det siste kommunestyremøte i Berg kommune.

Kommunen hadde inviterte befolkninga og næringslivet til åpent rådhus i forbindelse med markeringa av at Berg kommune fra 01.01.2020 opphører og går inngår i kommunesammenslåingen til Senja kommune. Markeringen skjedde i etterkant av det aller siste kommunestyremøtet i Berg kommunes historie.