– Uforståelig at Ytre Øyfjord fortsatt er med

Senja Fiskarlag sier i en uttalelse at det kom som en stor overraskelse at Lenvik kommune fortsatt har lokaliteten Ytre Øyfjord med når kommunestyret torsdag skal rullere kystsoneplanen.

Ytre Øyfjord: Det nystiftede Senja Fiskarlag stiller seg uforstående til at Lenvik kommune fortsatt har med lokaliteten Ytre Øyfjord i vurderinga når kommunestyret torsdag skal rullere kystsoneplanen. Lokaliteten ligger ytterst ute i fjorden på østsida — til høyre i bildet.  Foto: Norway Royal Salmon

nyheter

Laget advarer politikerne mot å gjøre noe som etter deres syn kan sette den viktigste næringa på Senja gjennom generasjoner, i spill.

I uttalelsen viser Senja Fiskarlag til at både Fiskeridirektoratet, fylkesmannen og de tre ledende fiskeriorganisasjonene i Norge; Norges kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Fiskebåt har levert innsigelser mot å ta i bruk Ytre Øyfjord som lokalitet for oppdrett av hensyn til fiskeriinteressene.