Tranøy kirke får hjelp til klimasikring

600.000 kroner drysser over den 244 år gamle kirka på Tranøya.

FÅR HJELP: Tranøy Kirke.   Foto: Hjalmar Larsen

nyheter

Det er Riksantikvaren, som på vegne av Stortinget, har fordelt ti millioner kroner avsatt til kirker som er særlig utsatt for klimapåvirkning. 17 kirker er i den anledning tilgodesett med midler, hvorav kirka på Tranøy er den nordligste.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.