Skal igjen ta stilling til oppdrett i Ytre Øyfjord

Det omdiskuterte havområdet blir igjen et tema når Lenvik kommunestyre skal vedta ny kystsoneplan.

STRID: Det har lenge foregått en strid om oppdrett i Ytre Øyfjord på Senja. Nå skal Lenvik kommunestyre avgjøre om havområdet fortsatt skal avsettes til oppdrett i den rullerte kystsoneplanen.   Foto: Illustrasjon: Norway Royal Salmon

nyheter

I den eksisterende kystsoneplanen, som ble vedtatt i 2015, er Ytre Øyfjord avsatt til oppdrett. Nå som en rullert versjon av planen skal vedtas, må politikerne ta stilling til om havområdet også i fortsettelsen skal stå dedikert til oppdrett — eller ikke.

I forslaget til kystsoneplan, som legges fram for politikerne 12. desember, står Ytre Øyfjord fortsatt som en oppdrettslokalitet. Det er ikke uten grunn, sier Inger Andreassen, prosjektleder for kystsoneplanen.