Midt-Troms på shoppetopp i Norge

Lenvik kommune er en av Norges 100 mest befolkningsrike kommuner hvor de har handlet mest på nett i Black Week. Det viser helt ferske Klarna-omsetningstall.

TOPP: Lenvik kommune kom på topp over antall handlelystne på nett i forrige uke, under den så kalte "Black Week".  Foto: NTB

UKE: Selv om konseptet har blitt utvidet til en uke, er det fremdeles fredag som er den klart største handledagen, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.  Foto: BENJAMIN A.WARD

nyheter

Samlet sett har netthandelen fra mandag til og med lørdag i årets klart mest hektiske handleuke økt med hele 23 prosent sammenlignet med Black Week i fjor.

Black Week, eller som originalt bare var Black Friday (svart fredag), er en shoppingdag i USA som kommer etter feiringen "Thanksgiving". Årsaken til at det kalles svart fredag, er på grunn av at dagen, så tidlig som på 1950-tallet, skapte både trafikkulykker og slosskamper som følge av folk som ønsket å handle på tilbud. I dag er denne dagen godt utbredt i det Norske markedet, så vel som i resten av Skandinavia.

Lenvik kommune er på 13 plass på listen over befolkningsrike kommuner i Norge, handlet mest på nett i forrige uke. Dette er faktisk en økning fra fjoråret med hele ti prosent. Lenvik er også den eneste kommunen i Troms på Topp 20 listen som er lagt ut av NTB.

Videre peker shoppingindeksen på 113. Denne indeksen forklarer NTB slik: Indeks 100 representerer den gjennomsnittlige nordmannens handling i Black Week (fra og med mandag 25. november til og med lørdag 30.november). Et høyere eller lavere tall viser på om innbyggerne i gjennomsnitt handlet mer eller mindre per person i løpet av Black Week enn landsgjennomsnittet. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.

Black Friday har blitt Black Week

– Black Week-uken så langt bekrefter tendensen vi så i fjor. Salget på selve Black Friday vokser ikke like mye som salget i uken for øvrig. Dette har blitt en hel handleuke. Samtidig er det viktig å bemerke at omsetningen alene på Black Friday utgjør mer enn en tredjedel av omsetningen hele uken. Det er fremdeles den klart største handledagen, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Mens Black Friday-omsetningen ifølge Klarnas tall økte 19 prosent fra i fjor, økte den øvrige uken nesten 26 prosent.

– I forkant av Black Week i år oppga halvparten i en undersøkelse vi foretok at miljøhensyn ville påvirke shoppingen deres inn mot jul. Den fortsatte veksten kan tyde på at disse sannsynligvis har kjøpt færre og dyrere produkter eller mer miljøvennlige varer med lengre varighet. Har disse gjort som de sa de skulle gjøre, betyr det at de ikke har brukt mindre i kroner og øre, men gjort mer bærekraftige valg, sier Elvestad.

Omsetningsstatistikken til Klarna kommer fra de mer enn 5000 norske nettbutikkene som benytter deres betalingsløsninger.

Videre er det Bømlo i Hordaland som topper kommunelisten med 137 i shoppingindeks, og en økning på 26 prosent fra fjoråret.

På fylkestoppen er det Sogn og Fjordane som topper lista, med 114 i shoppingindeks, og en økning på åtte prosent. Troms ligger også på lista, men nede på en 14 plass, bak både Finnmark og Nordland. Troms hadde en samlet økning på ni prosent sammenliknet med fjoråret.