Satt dragracebanen på prioriteringslista:

Alvorlige feil i saksopplysningene — må trekke saken

I sakspapirene til prioriteringslista for spillemidler skriver Salangen kommune at grunneierforholdene på Elvenes er avklart. – Bare tull. Jeg har ikke hørt noe, sier grunneier og motpart Torbjørn Enoksen.

Andre plass: Dragracebanen på Elvenes ble satt på andre plass på prioriteringslista for spillemidler. Problemet er bare at det i sakspapirene står at grunneierforholdene er avklart. Det betyr at saken må få en ny behandling.   Foto: Privat

nyheter

Saken ble behandlet i levekårsutvalget torsdag uten at noen oppdaget feilen. I sakspapirene skriver kommunen følgende: «Søknaden fra Arctic Raceway, Drag race banen på Elvenes har vært inne i systemet i mange år, og har ikke vært prioritert tidligere grunnet jordskiftesak om grunneierforhold der anlegget skal ligge. Grunneierforholdet er klarert, og søknaden kan prioriteres på andre plass ved årets behandling».


Grunneiere sier nei til dragracebane

Grunneiere på Elvenes i Salangen mener nok er nok. Nå vil de stoppe etableringen av den nye dragracebanen på Arena Elvenes.


– Saken er ikke avklart

– Det dem skriver der er bare sprøyt, denne saken er ikke avklart. Så vidt jeg vet er det ingen av oss som har fått brev fra jordskifteretten at saken er avklart, for meg blir dette bare latterlig. De kan ikke være oppdatert i denne saken når de skriver at grunneierforholdene er avklart. At kommunen eier er greit, det vet alle, men rettightene på eiendommen er ikke avklart, slår han fast.