Hemmeligholdt vedtak som kunne blitt valgsprengstoff

Kontrollutvalget med Svenn Ole Wiik (SP) i spissen holdt vedtak som utvilsomt ville blitt «valgsprengstoff» hemmelig til over valget.

Protokollen fra et vedtak i kontrollutvalget i Lavangen kom først på bordet 17. oktober, altså fire måneder etterpå. Leder av kontrollutvalget medgår overfor Folkebladet at han med overlegg lot å være å skrive under protokollen for å hindre at vedtaket ble en del av valgkampen.  Foto: Espen Bless Stenberg

nyheter

Saken gjelder tildeling av midler fra næringsfondet til nydyrking. Kontrollutvalget avholdt 21. juni et møte der blant annet tildelinger av 332.500 kroner anses for ikke å være i tråd med egne vedtatte retningslinjer. Utvalget ba derfor kommunestyret rydde opp i saken.

122.500 kroner av tildelingene gjelder tidligere ordfører Bernhardt Halvorsen (Sp) og 210.000 ble tildelt Thomas Johan Røkenes (Sp), medlem av det nye kommunestyret og innehaver av Røkenes Gård og maskin.