Slik skal Tromsø kreve inn piggdekkgebyret

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1.400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).

PIGGDEKKGEBYR: Hvis politikerne vedtar forslaget fra kommunen så kan piggdekkgebyret kreves inn før vintersesongen 2020.   Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

I Tromsø er det tidvis utfordringer med høye målinger av svevestøv i luften. Derfor kommer kommunen nå med en tiltaksplan for å bedre luftkvaliteten. Ett av tiltakene er innføring av piggdekkgebyr hvor inntektene øremerkes økt innsats for å rydde bort støv fra veiene.

Både tiltaksplanen og innføring av piggdekkgebyr skal stemmes over i årets siste kommunestyremøte 11. desember.