Mistenker laksesykdom på Salmar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten til Salmar ved Oterneset utenfor Harstad.

ILA-mistanken er hos Salmars lokalitet Oterneset utenfor Sandsøy.  Foto: Knut Godø

nyheter

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Lokaliteten i Vågsfjorden drives av Salmar Farming AS avd Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.