Åkerblå kjøper 49 prosent av MarinHelse

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe 49 prosent av aksjene i MarinHelse AS, som har kontor på Finnsnes.

AVTALE: Åkerblå Gruop kjøper 49 prosent av aksjene i MarinHelse AS. De øvrige 51 prosent av aksjene vil fortsatt eies av Lyngen Veterinærsenter AS. På bilde: Per Anton Sæther, eier av MarinHelse (til venstre), og Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.   Foto: Privat

nyheter

MarinHelse jobber med regelmessig helseoppfølging av anlegg med akvakulturdyr i Troms og Finnmark. De har kontorer i Tromsø, Harstad, Finnsnes, Lyngseidet og Alta. Etter oppkjøpet vil bedriftene bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov ifølge en pressemelding. Summen på investeringen er ikke kjent.

– Dette er en god løsning, både for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og MarinHelse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.