Har lånegjeld på over 1,8 milliarder:

– Det er stramt, men det kommer til å gå

Onsdag ble budsjettforslaget for nye Senja kommune for 2020 lagt frem. Lånegjelda er på over 1,8 milliarder kroner.

KREVENDE: Hogne Eidissen forteller at denne budsjettprosessen er den mest krevende han har vært med på. Tross stor gjeld, er han trygg på at dette kommer til å gå bra.  Foto: Mathias B. Nordgård

nyheter

– Hovedpunktene er at det er et stramt budsjett. Vi har en realnedgang på en og en halv prosent og bare der taper vi i overkant av 20 millioner. Vi må bruke en god del engangspenger for å komme i balanse, sier rådmann Hogne Eidissen til Folkebladet.

Det totale bruttobudsjettet er på litt over 1,5 milliard.