Daglig leder i Midt-Troms krisesenter har sagt opp i protest:

– Jeg elsker jobben min, men grensen er nådd

Den økonomiske situasjonen på Krisesenteret i Midt-Troms har ført til at daglig leder har sagt opp og går av i protest.

FRUSTRERT: Daglig leder på Krisesenteret i over fem år, Gørill Traasdahl har sagt opp jobben på Krisesenteret i Midt-Troms grunnet den økonomiske situasjonen.  Foto: Carina Hansen

Når vi ikke får dette til, så jeg ingen annen løsning enn å gå. Det er så mye å ta tak i.

Daglig leder Gørill Traasdahl, i Krisesenteret Midt-Troms
nyheter

– Jeg elsker jobben min, men jeg kan ikke stå inne for den driften som krisesenteret presses inn i. Grensen er nådd, jeg kan ikke stå inne for dette mer. Jeg kan ikke lengre stå ansvarlig for en bedrift som går så til de grader ut over de som jobber her. Vi blir ikke møtt med forståelse fra kommunene og jeg ser ikke annen utvei enn at jeg må forlate, sier daglig leder Gørill Traasdahl, i Krisesenteret Midt-Troms til Folkebladet

Skuffende

Traasdahl forteller at det over lengre tid meldt seg et behovet for minimum en ny stilling på senteret, for å kunne imøtekomme det voksende antall mennesker i krise som ber om hjelp og støtte. Krisesenteret ba om at den årlige støtten skulle økes til 5,1 millioner, men fikk 4,5, Det er en økning på 150.000 kroner fra fjoråret. Altså ikke nok til å øke bemanningen.