Èn sak ønsker kreftsyke Malvin å få fram i lyset før han dør — kameratens urettferdige kamp mot Nav

I over fire år har Malvin Sylte stått på for å få Nav til å gi kameraten uføretillegget han mener han har krav på.

PERM PÅ PERM: Etter vel fire år har Malvin Sylte samlet inn betydelige mengder med informasjon i forbindelse med kameratens Nav-sak. Sylte er helt oerbevist om at Nav har gjort feil i saken hans.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Hvis ikke Malvin hadde hjulpet meg, hadde jeg gitt opp for lenge siden, sier den 42 år gamle Lenvik-mannen.

Han ønsker ikke å stå fram med navnet sitt, det ville blitt for belastende. Men han er glad for at Malvin Sylte, som i fire og et halvt år har fungert som fullmektig i saken hans, vil gjøre det. Mannen, som er ufør, ønsker at hans kamp skal komme fram i lyset.