Fått endelig svar fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Et skritt videre for plattformen «FjordMax»

Departementet landet på seks konsesjoner til Salaks AS og oppdrettsplattformen «FjordMax». Både eier Odd Bekkeli, Ken-Rune Bekkeli og prosjektleder Karl Erik Bekkeli har tro på at det er tilstrekkelig.

FJORDMAX: Departementet landet til slutt på å tildele seks konsesjoner til Salangen-konseptet «FjordMax». Salaks AS søkte om ni konsesjoner, mens Fiskeridirektoratet ville gi 4,5 konsesjoner.  Foto: NSK Ship Design

nyheter

Først avslo Fiskeridirektoratet søknaden fra Salaks AS på ni konsesjoner. Så klagde bedriften på avslaget. Det medførte ei ny behandling der direktoratet havnet på 4,5 konsesjoner.


Venter i spenning på avgjørelsen om «Fjordmax»

Oppdrettskonseptet «FjordMax» i Salangen vil bli avklart til høsten. Det står om omkring hundre nye arbeidsplasser.


Glad for positivt svar

Salaks klagde også på dette vedtaket og saken havnet i departementet. Mandag morgen kom det endelige svaret.