Wilsgård takker alle som har stilt opp

Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken takker alle som har stilt opp i forbindelse med raset som stengte den eneste forbindelsen til Torsken, Gryllefjord og Hamn.

TAKKER: Daglig leder Fredd Wilsgård alle impliserte for innsatsen da raset kuttet livsnerven til Torsken, Gryllefjord og Hamn. Samtidig påpeker Wilsgård at det fortsatt er grunn til frykt slik FV 86 framstår i dag. Birger Caspersen 

nyheter

Da livsnerven til bygdene ble brutt hadde Wilsgård inne et fullastet vogntog med laks som skulle ut i markedet. Takket være at det ble ordnet med fergeforbindelse til Harstad kunne Wilsgård få ut både denne fisken og mer til.

– Wilsgård ønsker å takke alle som har stilt opp når det gjaldt som mest! Statens vegvesen, Troms fylke, Torsken og Berg kommune, entreprenør Rolf Jørgensen, våre medarbeidere som også denne gangen har utøvd stor fleksibilitet og alle andre på yttersia som har vært med på dugnad! skriver daglig leder Fredd Wilsgård i en e-post til Folkebladet.