Jobber døgnet rundt for å fikse veien

Det jobbes dag og natt for å få fylkesveien forbi rasstedet på fylkesvei 86 klar for trafikk til mandag morgen.

SPRENGTE: Gravemaskiner jobber nå med å fordele ut steinmassene etter salva torsdag på fylkesvei 86 i Berg.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

På mandag forsvant en stor del av fylkesvei 86 ned i Lesbervatnet og flere bygder ble uten veiforbindelse.

Det skjedde under sprengningsarbeider i forbindelse med utbedring av fylkesveien, som er den eneste veien til Straumsnes, Hamn, Finnsaæter, Gryllefjord og Torsken på yttersida av Senja.