Fikk grønt lys for Leina-løypa

Bardu kommune fikk medhold fra Fylkesmannen i Nordland om skuterløypa over Leina.

Får kjøre: Nå er det klart at løypa over Leina er godkjent.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om å fastsette snøscooterløype 3 fra Ostu til Tomasodden på Leinavatn.

– Kommunen har adgang til å legge stor vekt på ønsket om en snøscooterløype i området, og har gjennom avbøtende tiltak tatt tilstrekkelig hensyn til friluftslivsinteresser og naturmangfold, skriver fylkesmannen.