Full splittelse blant medlemmene:

Bryter ut og danner nytt fiskarlag

Husøy-fiskerne bryter ut av Nordre Senja Fiskarlag over oppdrettskonflikt.

SENJA FISKARLAG: Jimmy Tøllefsen forteller at det var bedre å starte et nytt lag, enn at mange meldte seg helt ut. Nå jobbes det med å få det formelle på plass i det nye fiskarlaget. Så langt har flere meldt seg inn, blant annet tre store båter.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det har i lengre tid vært uenighet rundt en mulig etablering av en ny lokalitet for oppdrett i Ytre Øyfjord. Fiskerne på Husøy har vært imot en slik etablering, fordi de mener det vil gå på bekostning av fiskeressursene. I Fjordgård har flere uttalt seg positivt om oppdrettslokaliteten, som vil skape flere arbeidsplasser i bygda.

Konflikt innad

I fiskarlaget har det også vært litt furore etter at et privat leserinnlegg fra fisker Tommy Larsen på Husøy ble signerte som om det kom fra Nordre Senja Fiskarlag. Etter et medlemsmøte i slutten av oktober ble det imidlertid uttalt at medlemmene ble enig om å jobbe sammen fremover.