Oppkjøring av skiløyper i Salangen:

Mangler fortsatt 12 underskrifter

Salangen kommune er nå 12 underskrifter fra å åpne tre fantastiske skiløypetraseer for befolkningen i kommunen.

sandbergan: Her på Sandbergan starter traseen som går helt til Seljeskogen. Men først må Reidar Berg (til venstre) og Kurt Jan Kvernmo få alle underskriftene fra grunneierne. Begge foto: Morten Dokka 

nyheter

I fjor ble det besluttet å lage en reguleringsplan for tre skiløypetraseer i Salangen, blant annet traseen for Salangstrimmen. De to andre traseene er Seljeskog-Sandbergan og Laberg-Einarmyra. En reguleringsplan åpner opp for å ekspropriere retten til å tråkke løype over eiendommene. Problemet var den gangen at flere grunneiere ikke ville tillate at tråkkemaskin skulle kjøre over deres eiendom. Men da Ressursutvalget behandlet saken i vår satt de reguleringsarbeidet på vent, kommunen først skulle først gå ei runde med frivillighet.

– Viktig for folkehelsa

Den runden er tatt, men så langt mangler det 12 underskrifter for å tillate tråkkemaskin å kjøre over deres eiendom. Kultursjef Kurt Jan Kvernmo er klar på at dette er en veldig viktig sak for alle i Salangen. Og han oppfordrer derfor alle grunneierne til å skrive under.