Ansatt vant frem mot arbeidsgiver

Senja tingrett mener at en kvinnelig butikkmedarbeider har rett å stå i sin stilling inntil et oppsigelsesspørsmål er endelig avgjort.

Arbeidsrettsak: Senja tingrett avgjorde at kvinnen, som ble oppsagt, får stå i sin stilling til oppsigelsesspørsmålet er rettslik avgjort.   Foto: Stian Andrè Lund

nyheter

Kvinnen ble oppsagt fra sin stilling som medarbeider i en butikk i Midt-Troms i juni i år. Bakgrunnen for oppsigelsen var et utsagn kvinnen hadde kommet med, som ble oppfattet som en trussel. «Ta bare den kasserollen og tøm over hodet på han, så e vi kvitt han», hadde kvinnen uttalt om butikksjefen. Uttalelsen ble ikke gitt direkte til butikksjefen, men til en tredjeperson.

Etter å ha blitt gjort kjent med uttalelsen, valgte butikkledelsen å si opp kvinnen. Hun ble også fristilt fra arbeidsplikten, noe som var begrunnet i «grunnlaget for oppsigelsen og den belastning det vil gjøre for arbeidsmiljøet, herunder arbeidssituasjonen for butikksjef».