Forbereder seg på flere dager uten veiforbindelse:

Jobber med løsninger

I Torsken er de i full gang med å kartlegge og dekke forskjellige behov, all den tid veiforbindelsen er nede.

ISOLERT: Ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad, prøver å gjøre dagene uten veiforbindelse så smertefri som mulig for innbyggere og næringsliv.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Foreløpig går det sånn høvelig bra, sier Fred Ove Flakstad, ordfører i Torsken.

Det jobbes nå kontinuerlig med å sy sammen et tilbud til innbyggere og næringsaktører mens bygda er isolert. Høyest prioritet har akuttberedskapen.