Ny gebyrforskrift på høring

Ny gebyrforskrift for oppgaver etter syv lover i Senja kommune er ute på høring.

HØRING: Gebyr for ulike lover i Senja kommune er nå ute på høring.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

nyheter

Det er oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Her vil den ligge frem til 15. november, opplyser blant annet Berg kommune på sine nettsider.

Gebyrene omfatter kostnader for sakstyper som for eksempel private detaljreguleringsforslag, byggesak/deling, dispensasjoner, konsesjonssøknader og så videre.

Gebyret er regnet ut fra faktiske kostnader, og regulativet vil være gjeldende fra 1.1.2020.