Utbetalinger fra Havbruksfondet:

18 millioner til nye Senja kommune

Samlet får de fire Senjakommunene som snart blir en kommune utbetalt over 18 millioner kroner fra Havbruksfondet.

MILLIONER: Pengene fra Havbruksfondet er nå fordelt på kommunene.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

nyheter

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fra 2016 fordeles 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Bare Torsken kommune alene får 6,4 millioner kroner.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.