Ønsker å lage vinn-vinn-situasjoner av dagens utfordringer

Norske havnæringsaktører skal finne svar på hvordan sameksistens i havet kan se ut i framtiden.

LØSNINGER: Sentrale norske havnæringsaktører skal finne gode løsninger for sameksistens. Direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis og partner Caroline Wang Gierløff i Menon Economics markerte oppstarten for prosjektet i dag. Foto: Therese Rist, Senter for hav og Arktis   Foto: Privat

nyheter

Oppstarten for et nytt prosjekt, ledet av Senter for hav og Arktis, ble markert i dag. Ifølge ei pressemelding skal prosjektet blant annet kartlegge status for sameksistens blant havnæringene, presentere realistiske framtidsscenarier, og gi råd om hvordan man kan oppnå bedre sameksistens og synergier.

–Aktiviteten, spesielt i kystsonen, er økende og det er viktig å finne løsninger som unngår arealkonflikter. Vi tror det kan skapes synergier og vinn-vinn-situasjoner der vi i dag ser utfordringer. Det fordrer imidlertid samarbeid og derfor gleder det oss stort at næringene selv bidrar i prosjektet, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.

Med på laget er Equinor, Norsk olje og gass, Sjømat Norge, Norges Råfisklag og Norges Rederiforbund. Aktørene er del av senterets fagråd, og vil bidra i finansieringen av prosjektet, heter det i pressemeldinga.

–Å sikre bærekraft og sameksistens er helt sentralt for å opprettholde verdiskapning i havromsnæringene. Dette er næringer som satser på forskning og innovasjon for å møte framtidens utfordringer, og sørger samtidig for både å ivareta naturmangfold, bruke havressursene bedre og skape verdier for samfunnet, sier Caroline Wang Gierløff, partner i Menon Economics.

I forbindelse med prosjektstart arrangerte Senter for hav og Arktis mandag en workshop.

–Under workshopen samlet vi nærmere 50 personer fra 24 forskjellige organisasjoner. Problemstillingene vi tar opp i prosjektet skaper stort engasjement. Det er tydelig at havnæringene tar dem på alvor og ser verdien av god sameksistens. Innspillene vi har fått i dag blir viktige i det videre arbeidet, sier Winther.


Om Senter for hav og Arktis

  • Senter for hav og Arktisk er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018.
  • Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø.
  • Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og administrativt lagt til Nofima.