Salmar med ny gigantsatsing på Senja

Salmar skal bygge et nytt settefiskanlegg på Senja til 850 millioner kroner.

NY INVESTERING: Salmars settefiskanlegg i Gjøvika på Senja ble åpnet i mai 2017. Nå er det vedtatt et nytt anlegg i tilknytning det eksisterende anlegget i Gjøvika.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag. Det nye anlegget vil ha en produksjon på cirka 2.500 tonn.

– Det nye anlegget vil gi Salmar fleksibilitet til å utnytte våre tillatelser på matfisksiden på ett enda bedre vis enn i dag, sier Roger Bekken, konserndirektør oppdrett.

Folkebladet har tidligere skrevet om Salmars planer om en storstilt utvidelse av anlegget i Gjøvika. Det nye anlegget er planlagt bygget vegg i vegg med det eksisterende bygget.


Bekrefter planene om storstilt utvidelse av anlegget i Gjøvika

Konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar opplyser at den endelige investeringsbeslutninga vil bli tatt i løpet av siste halvdel av 2019.


Anlegget vil basere seg på RAS- teknologi, og vil doble settefisk-kapasiteten i Nord Norge.

Som kjent er Salmar også i gang med å bygge ut et slakteri og anlegg for videreforedling av laks på Klubben, som skal stå ferdig i juni 2021.