Friskmelder økonomien etter Kraft & Kultur-skandalen

Troms Kraft og datterselskapene kan vise til økonomisk oppgang over hele fjøla.

RESULTAT: Konserndirektør i Troms Kraft, Semming Semmingsen, kan vise til positivt resultat i regnskapet.  Foto: Helge Skog

nyheter

Han hadde all grunn til å smile onsdag ettermiddag, konsernsjef Semming Semmingsen. Troms Kraft-konsernet har det siste året økt driftsinntektene med cirka 420 millioner kroner, som resulterte i et driftsresultat på snaut 400 millioner.

Resultatregnskapet per andre tertial viser et resultat før skatt på 322 millioner kroner, kontra 206 millioner 31. august 2018.