Er testamentet gyldig - dette sier eksperter på testament og arverett:

– Må ha vurdert fordelingen

Eksperter på testament og arverett mener to sentrale punkter må stemme for at testamentet i Rossfjord er gyldig.

GYLDIG: Familien mener testamtentet skrevet i 2003 bør erklæres ugyldig. Folkebladet har spurt en ekspert om saken. Bildet er et illustrasjonsfoto.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Advokatfirmaet NorJus AS i Oslo spesialiserer seg på arverett og står bak nettsidene testamente.no og arveoppgjør.no. Familien mener Laila Kristiansen var syk med flere diagnoser når hun underskrev et testament i 2003, og at sykepleiere ved sykehjemmet har påvirket Kristiansens testament. Folkebladet har spurt advokatene i NorJus om et slikt testament kan være gyldig i Rossfjord og sier det er to vurderinger som må gjøres når det gjelder kvinnens psykiske tilstand.

Utvikling

– For det første må man vurdere om kvinnen var hemmet i sjelelig utvikling i høy grad. Hvis man kommer frem til at kvinnen var hemmet i høy grad, vil testamentet i utgangspunktet være ugyldig. Men dersom det er usannsynlig at utviklingshemmingen har påvirket innholdet i testamentet, vil testamentet likevel være gyldig. Sentralt her er om kvinnen har hatt evne til å se, vurdere og veie opp mot hverandre de alternative måtene å fordele arven på. Det kreves altså blant annet at kvinnen har vurdert og veid det å la arven gå til Frelsesarmeen og kommunens menighetshus opp mot det å la arven gå til søsken eller andre slektsarvinger, sier advokat Sissel Bergh-Jacobsen fra NorJus til Folkebladet.