Strømkapasiteten nærmest sprengt — kaller det en luksusutfordring

Aktivitetsnivået på Senja er blitt så stort at strømkapasiteten er nærmest sprengt. Troms Kraft er «på ballen» for å løse situasjonen.

UTFORDRINGER: Samfunnskontakt Stein Gunnar Bondevik Troms Kraft og Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune og kommende varaordfører i Senja kommune, kan ikke annet enn smile av den sterke utviklingstakten på Senja, selv om den også har ført til prekære kraftutfordringer.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Det gode i denne historien er at aktivitetsnivået på Senja er skyhøyt — og økende, noe vi bare må være glade for. Så får vi gjøre det vi kan for å legge til rette, sier Stein Gunnar Bondevik, samfunnskontakt i Troms Kraft.

Flere akuttiltak er på trappene for å løse kraftsituasjonen på Senja. I første rekke skal Troms Kraft den kommende tida skaffe seg en grundig oversikt over næringsaktører som planlegger å komme seg på strømnettet, samt deres effektbehov. I forbindelse med dette arbeidet innføres det fram til 15. november en streng tilknytningskontroll for industrikunder med et kraftbehov på over 100 kilovolt.

– Så håper vi å kunne slippe det mer fritt når vi har fått skaffet oss en bedre oversikt, sier Bondevik.

Han understreker at restriksjonen ikke gjelder privatkunder.

Ser på mulighet for mer last

Kraftselskapet skal også ut i terrenget den kommende tida for å befare kraftlinjer. Dette for å se om det kan gjøres avbøtende tiltak, som gjør det mulig å laste mer på linjene. I tillegg ses det på muligheten for å bruke mer av kraften fra de tre kraftverkene på Senja (Bergsbotn, Osteren og Lysbotn) på Senja i stedet for å sende det ut til det store stamnettet.

– Med disse kortsiktige tiltakene tror vi at alle skal kunne få kraft når dem trenger det, men det krever nøye koordinering og planlegging.

– Kan det komme til at det rett og slett må rasjoneres på strømmen?

– Det ser ikke sånn ut, men det er viktig å få ut budskapet slik at næringskunder og andre får en allmenn forståelse av situasjonen. Vi på vår side har tatt tak og har kontroll, sier Bondevik.

Erkjennelse av hastverk

Det som imidlertid kan bli et problem er dersom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bruker uforholdsmessig lang tid på å svare på Troms Krafts konsesjonssøknad om å bygge en 132 kilovolts kraftlinje fra Finnfjord til Silsand.

– I dag er det en 66 kilovolts linje fra Finnfjord til Silsand, og denne er en flaskehals. Vi skal ikke mange år fram i tid — bare to-tre år — før vi vet at denne kraftforsyninga til Senja ikke er tilstrekkelig, understreker Bondevik.

Troms Kraft sendte konsesjonssøknaden i april. Håpet er at et svar fra NVE skal foreligge i løpet av første kvartal av 2020.

– Hvor lang tid det tar å bygge den nye linja er uvisst, men vi kan si at den prekære forsyningssituasjonen på Senja skal være under kontroll i løpet av 2021, sier Bondevik.

Han poengterer for øvrig at en lengre prosess ligger bak planene om å styrke kraftlinja fra Finnfjord til Silsand. Salmars storetablering på Klubben er derfor ikke grunnen til at satsinga skjer akkurat nå, men likevel en grunn til å trykke ekstra hardt på gassen.

– Vi har en erkjennelse av hastverk, for å si det sånn.

Selv med nylinja, som vil koste mellom 50 og 100 millioner kroner å bygge ut, vil ikke strømsituasjonen være «perfekt». Hovedsaklig på grunn av sårbarheten ved at det da fortsatt bare vil være en forsyningslinje inn til Senja. På lang sikt er planen å løse dette med en «ring», der det bygge ut ytterligere ei 132 kilovolts linje til Senja fra statsnettet via Sommarøya. Dette er imidlertid snakk om en investering på omlag 500 millioner kroner, som ligger noen år fram i tid.

– Det er mange hensyn som skal tas i forbindelse med en slik utbygging og investering, så noen år vil gå før denne linja etableres. Vi sender konsesjonssøknaden til nyttår, sier Bondevik.

Roser Troms Kraft

Ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik kommune viser til at det i 10-15 år har vært kjent at man kraftmessig har beveget seg i det øvre sjiktet, uten restkapasitet, på Senja. Sivertsen viser også til sårbarheten for spenningsutfall og strømbrudd i og med at det i dag bare er en strømlinje inn til øya.

– Samtidig har det skjedd en enorm utvikling på Senja de to-tre siste årene, og med de planene som er kjent for de kommende tre til fem årene vil vi ikke klare det uten at disse nye kraftstrukturene kommer på plass — behovet for kraft vil innen 2025 være betydelig større enn det er i dag. Sett i det lys kan man si at det egentlig er en luksusutfordring vi opplever nå, sier ordføreren.

Han er glad for at Troms Kraft har kommet til erkjennelsen om at noe må gjøres på Senja og at kraftselskapet er på ballen for å få de nødvendige løsningene på plass.

– Jeg har lyst til å rose Troms Kraft for at de går inn og kontrollerer og planlegger løsninger både i et kort og et langt tidsperspektiv. Totalt er det snakk om betydelige investeringer, som selvfølgelig skal svares av et samfunnsmessig behov, sier Sivertsen, som lover at de fra kommunen skal spille en aktiv rolle, både som samarbeidspartner for Troms Kraft, men også opp imot offentlige myndigheter.