Dataproblemer på legekontorene

Legekontorene på Finnsnes og Silsand var tirsdag rammet av totalt driftsstans i sine datasystemer.

DATAPROBLEMER: Tirsdag 8. oktober hadde legekontorene på Silsand (bildet) og Finnsnes total stans i sine datasystemer. Til onsdag 9. oktober skal problemene blitt løst. Foto: Carina Hansen 

nyheter

Det kommer frem på nettsidene til Lenvik kommune. Dette medførte at fastlegetjenesten fikk store driftsutfordringer.

Kommunen opplyser at tjenesten prioriterte øyeblikkelig hjelp og mange av de planlagte pasienttimene ble utsatt eller redusert i omfang.

Årsaken var en uforutsett teknisk feil i systemene.

– Og IKT-avdeling jobbet tirsdag intensivt sammen med systemleverandør og eksterne konsulenter med å løse utfordringene. Tirsdags ettermiddag var problemene tilsynelatende løst, og legekontorene skal være i normal drift igjen fra onsdags morgen, forsikret kommunen.

Kommuneoverlege har orientert Fylkesmannen ved Fylkeslege og avdelingsdirektør.

– Rådmannen beklager overfor alle brukere og arbeidstakere som ble rammet av driftsproblemene, og det tas nødvendige grep for å hindre at lignende situasjoner skal oppstå igjen, skriver kommunen på nettsiden.

Videre opplyser de at legevaktens drift var ikke rammet, slik at akutte henvendelser kunne håndteres på vanlig måte.

Rådmannen har så langt ikke informasjon som tilsier at liv og helse var i fare under den uønskede hendelsen.