Mistanke om ILA-utbrudd i Lavangen

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Kvanntoneset sjølokalitet i Lavangen, som drives av Salaks AS.

ILA-MISTANKE: Mattilsynet opplyser at det er mistanke om ILA i Lavangen.  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

nyheter

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. oktober om mistanke om ILA på Kvanntoneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater. 

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet på 20576 Kvanntoneset kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet vil innen kort tid publisere lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet, skriver Mttilsynet i ei pressemelding.