Forsvarssjefen ber om fire stridsklare bataljoner i nord

Tirsdag leverer forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Der ventes en betydelig styrking av Hæren.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram sitt fagmilitære råd tirsdag. Han vil da be om blant annet flere kampavdelinger i Hæren og to nye fregatter, ifølge VG.   Foto: Lise Åserud

nyheter

Ifølge VGs opplysninger mandag kveld ønsker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fire stridsklare bataljoner i Brigade Nord, i sitt fagmilitære råd til regjeringen.

Avisa har vært i kontakt med personer som har kjennskap til innholdet i forsvarssjefens råd. Disse sier til VG at Bruun-Hanssen vurderer Hæren som for liten til å løse sine oppgaver. Derfor er det nødvendig - som et minimum - å øke størrelsen på Brigade Nord til fire kampavdelinger.

Man ønsker i tillegg å øke størrelsen på hver enkelt bataljon, og ikke bare antallet kampavdelinger.

VG skriver videre at forslaget om fire kamp-bataljoner i nord, pluss to nye fregatter, skal være noe som forsvarssjefen mener er et minimum av hva som skal til for å opprettholde et troverdig forsvar.

Forsvarssjefen vil dessuten be om en betydelig økning av både ansatte offiserer og vernepliktige. Dette for å øke evnen til å delta i NATOs felles operasjoner, samtidig som beredskapen opprettholdes hjemme.

Bruun-Hanssen legger fram sitt fagmilitære råd tirsdag. Der skal han skissere hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Den skal legges fram for Stortinget til våren.