Dette får statsbudsjettet å si for deg

Vi følger statsbudsjettet og oppdaterer deg på de viktigste nyhetene utover dagen.

FORSVARET: Hæren får ifølge statsbudsjettforslaget mandag seks milliarder kroner.  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

nyheter

Regjeringen la mandag formiddag frem forslag til statsbudsjett for 2020.

Beredskap: Prioriterer beredskap i nord For å legge til rette for økt redningsberedskap i Nord-Norge, tar regjeringen sikte på å opprette en ny helikopterbase i Tromsø, som skal være basert på sivil innleie. Basen vil også kunne dekke politiets behov for beredskap. Les mer her

Forsvaret: Regjeringen fortsetter å styrke forsvaret i Nord-Norge. Det foreslås en bevilgning på rundt seks milliarder kroner til Hæren.


Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen

NRK-lisensen legges om, alkohol- og tobakksavgiftene justeres og det blir dyrere å handle i utenlandske nettbutikker. Slik slår statsbudsjettet ut.

 

Avgift for fiskeflåten: Regjeringen vil innføre full CO2-avgift for fiskeflåten fra 1.januar 2020. I starten vil det bli gitt en kompenasasjon, som da vil være på 1,06 kroner per liter.

Dyrepoliti: Regjeringen har foreslått å bevilge to nye millioner til politiet og én million ekstra til Mattilsynet for å legge til rette for en enheten med dyrepoliti i Troms

Din hverdag: Lavere eiendomsskatt, økt barnetrygd og utvidet studiestøtte er blant de viktigste punktene for folks hverdag og privatøkonomi i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Universitetet: I budsjettforslaget foreslås det å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø med 0,5 millioner kroner til ti nye studieplasser.

Arktisk landbruk: Jordbruksoppgjøret 2019 ble det avsatt fire millioner kroner til områderettede tiltak for arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene.

Skredsikring: Det freslås å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader. Rundt 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser ifølge NRK at Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2020.

Innvandring: Troms og Finnmark skal få om lag 3,6 millioner kroner av midlene når regjeringen foreslår å styrke midlene slik at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre videregående opplæring, melder NRK.

Tiltakssone: Det skal strammes inn på skattefradragene, men noen fradrag blir ikke rørt. Det gjelder blant annet særskilt fradrag i deler av Troms og Finnmark fylke, som er kjent som tiltakssonen.

Seilingstid: Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner ekstra, slik at Sysselmannskipet Polarsyssel kan seile ti måneder i året, mot dagens ni.

Film: Tilskuddet til Internasjonalt Samisk Filminstitutt øker med 2,5 millioner.

(Oppdateres)