Norway Royal Salmons søknad om oppdrett i Ytre Øyfjord:

Fylkeskommunen er i sluttspurten

Troms fylkeskommune er få dager unna å fatte en beslutning i den omstridte oppdrettssaken.

NÆRMER SEG: Etter ett år med mye uro og delte meninger rundt Normay Royal Salmons søknad om å få etablere oppdrett i Ytre Øyfjord, nærmer det seg at Troms fylkeskommune fatter sin endelig beslutning.  Foto: Illustrasjon: Norway Royal Salmon

Det er sånn i enhver sak at noen er for mens noen er imot.

Gunnar Davidsson
nyheter

Et drøyt år etter at Norway Royal Salmon (NRS) søkte om klarering av lokaliteten Ytre Øyfjord i Lenvik til oppdrett, nærmer en beslutning seg. Det bekrefter Gunnar Davidsson, avdelingsleder ved næringsetaten i Troms fylkeskommune, til Folkebladet.

– Vi er i sluttspurten av saksbehandlingen. Den siste formelle myndighet til å sende inn sitt høringsinnspill var Fiskeridirektoratet, og det kom akkurat inn. Nå må vi ha noen dager på oss til å sluttvurdere saken, sier Davidsson.