Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane: – Sjømatnæringa er storforbruker av gods fraktet på bane

En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

VIL HAJERNBANE: Geir Ove Ystmark, daglig leder i Sjømat Norge.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Dette slik at sjømaten kan fraktes på en effektiv og trafikksikker måte til knutepunktene. Det skriver Sjømat Norge i et høringssvar til Jernbanedirektoratet om Nord-Norgebanen.

Organisasjonen som representerer sjømatbedrifter i hele landet, vil ikke kommentere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.