Kirken gjør klart for ny struktur på Senja

Når Senja kommune blir en realitet, skal det også etableres en ny struktur for kirkene på Senja.

KOMMUNE: Torsken kirke vil bli en del av Senja kommune i 2020.  Foto: Ola Ragnar Andersen

nyheter

Det kommer frem i en kunngjøring fra prosjektledelsen i Senjakirken 2020.

– Det er lovverket som sier at en kommune skal ha ett Kirkelig fellesråd. De fire kommunene – Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy har vært sammenfallende med soknene. Nå blir de stående igjen som fire hjørnesteiner som en gang skapte kommunene. Loven sier at hvert menighetsråd skal velge representanter som også skal sitte i et Kirkelig fellesråd, der driften av økonomi, stillinger, bygg og eiendommer, skal forvaltes i samarbeid med soknene og nye Senja kommune, opplyser Håkon Ryvoll i prosjektledelsen.

Avtale

I intensjonsavtalen med de fire kommunene står det at kommunesammenslåingen ikke skal føre til endringer i dagens struktur. Derfor forventer ikke menighetene i nye Senja kommune endringer, opplyser Ryvoll.

– Men vil vise at ei sammenslåing kan føre til bedre samordning, miljø, nærhet, og bedre service. Det blir mange gravplasser og mange kirkebygg å holde styr på. Men det er menneskene i den nye kommunen og i soknene som er den største ressursen, skriver han til Folkebladet,

Ny nettside

I uke 37 skal over 30 ansatte i Senja-kirkene på kurs.

–Slik skal Senja kan få ei mer offentlig kirke, utadvent og profesjonell. Det kan være litt problematisk å få tak i kirkeansatte denne tiden, men legg igjen beskjed, bruk e-post, eller sms, så tar vi kontakt, sier Ryvoll.

Videre opplyser han om at kursingen etterhvert til vøre til lett tilgjengelige nettsider.

– De vil fortelle om aktivitetene, digital påmelding, møter og vedtak i rådene, kirkebyggenes historie, gravplassene med kart og festeregistrering, sier han.

Han avslutter med å si at kirken er klar for ny kommune.

– En ny kommune forplikter også kirka, og da stiller ansatte og prosjektledelsen i kirka gledelig opp