Glad for helomvending, men ser også på andre muligheter

Konserndirektør Klaus Hatlebrekke i Norway Royal Salmon er glad for Kystverkets helomvending angående Ytre Øyfjord.

ØYFJORDEN: NRS jobber for å lokalisere sitt nye offshore oppdrettsanlegg i Ytre Øyfjord,men ser også påandre lokaliteter.   Foto: NRS

nyheter

– Vi er selvfølgelig veldig glade for at Kystverket er enig med oss. Det er et viktig steg for denne lokaliteten. Samtidig er det Troms Fylkeskommune som er instansen som tar den endelige beslutningen, sier konserndirektør Klaus Hatlebrekke i Norway Royal Salmon (NRS).


Kystverket har snudd — sier ja til oppdrett i Ytre Øyfjord likevel

Kystverkets hovedkontor stiller seg ikke på samme linje som Kystverket Troms og Finnmark.

Som kjent tok Kystverkets hovedkontor til følge NRS sin klage på Kystverket Troms og Finnmarks avslag på oppdrettssøknaden i Ytre Øyfjord. Med det er NRS et stort skitt nærmere å kunne realisere sine planer om en offshore oppdrettsanlegg på lokaliteten.

Jobber med en annen lokalitet

Om det skulle gå veien ved at fylkeskommunen gir tommel opp til oppdrettsetebleringa, er det ikke gitt at NRS ender opp med å satse på Ytre Øyfjord. Hatlebrekke opplyser nemlig at de i tillegg til å jobbe med Ytre Øyfjord ser vi på andre lokaliteter for utsett av Arctic Offshore Farming. En endelig beslutning på lokalisering vil ikke komme før lenger ut på høsten.