Utfordrende år: 1,2 millioner smolt har dødd

I løpet av 2019 har Salangsfisk/Salaks tapt 1,2 millioner smolt. – 2019 blir ett år vi ønsker å glemme, sier Ken Rune Bekkeli.

Store tap: Det er ikke kjent så langt hvor store økonomiske tap smoltdøden på Salangsverket har påført selskapet. Men å tape 800.000 smolt dreier seg uansett om store verdier.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Først gikk det omkring 400.000 smolt tapt under algeinvasjonen i Lavangsfjorden for Salaks AS. Nå kan det ha dødd 800.000 fisk i karene til Salangsfisk AS på Salangsverket.

800.000 død fisk i karene

Situasjonen på Salangsverket ble oppdaget sist onsdag.