Har jobbet med å få kirke i Botnhamn i 25 år

Vil sende saken til nykommunen

Det ligger ikke an til at Lenvik kommunestyre haster i gang en kirkeutbygging før året er omme.

Skissprosjekt: Slik ble Botnhamn kirke presentert i et skisseprosjekt i 2010. Siden den gang er størrelsen på kirkebygget og kostnadene redusert.   Foto: Illustrasjon: A3 Arkitektkontor

nyheter

I 2015 fattet kommunestyret i Lenvik et vedtak om at det skal bygges en ny kirke i Botnhamn på Senja. Siden den gang har lite skjedd, selv om kirkeforeninga i Botnhamn har gjennomført et arbeid både for å redusere størrelsen på kirkebygget, samt kostnadene et slikt utbyggingsprosjekt medfører.

«Det er mildt sagt utrolig. Kirkeforeningen i Botnhamn har heller ikke fått en eneste tilbakemeldig etter sine finansieringsinnspill for ett år siden», skriver kirkeforeninga i et brev i forbindelse med at kirkesaken skal opp i Lenvik kommunestyre 26. september.