– En tragedie hvis ikke Finnsnes skal ha en oppegående næringsforening

Senterleder Stig Bergheim er klinkende klar på at næringslivet på Finnsnes trenger å forene kreftene i en forening.

VIKTIG: Leder av Amfi-senteret på Finnsnes, Stig Bergheim, mener næringslivet må samle seg og få etablert en næringsforening.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I kjølvannet av nyheten om Finnsnes Forums store kreditorgjeld, samt uvissheten om hva som vil skje med foreninga i fortsettelsen, understreker senterleder Stig Bergheim viktigheten av en næringsforening på Finnsnes.

– Det er en tragedie hvis næringslivet på Finnsnes, som er i en blomstrende utvikling, ikke skal ha en næringsforening i en eller annen form. Finnsnes har den nest største detaljhandelomsetningen per innbygger i hele Nord-Norge, og da trenger vi en oppegående næringsforening som kan jobbe for å få kunder til oss, samt med å gi kundene det dem fortjener, sier Bergheim.