Innkjøpsstopp truer, men ikke grunnet økonomi

Troms fylkeskommune kan komme til å innføre innkjøpsstopp fra 20. november.

Fylkeshuset: I Tromsø.   Foto: Itromsø

nyheter

Om innkjøpsstoppen blir iverksatt er opp til fylkesrådet. Fylkesrådet behandler saken 24. september.

Bakgrunnen for at Ane-Marthe Sani, fylkesråd for plan og økonomi, anbefaler at innkjøpsstoppen iverksettes henger sammen med sammenslåinga av Troms og Finnmark fylkeskommune. Nærmere bestemt at sammenslåingen av de to fylkeskommunale regnskapsenhetene er svært ressurskrevende.

«Vi erfarer også at ressursinnsatsen er stadig økende. Samtidig har regnskapsenhetene betydelig daglig drift som ikke kan prioriteres bort», heter det i saksframlegget som legges fram til fylkesrådet.

Her vises det til at de to regnskapsenhetene i gjennomsnitt 400 fakturaer daglig, pluss purringer og inkassovarsler. Erfaringa er også at antallet fakturaer øker mot årsskiftet.

«Hensikten med innkjøpsstopp er å redusere fakturamengden ved årsskiftet 2019/2020, slik at antall faktura som må anordnes og behandles manuelt blir redusert».