– Det meste har vært galt i oppfølging av kontrakten

Lenvik kommunes advokat i sitt tilsvar: – Det virker ikke som om Bo og Bistand har tatt inn over seg at konkurransen ble avlyst. Brukeren sto fritt til å velge det tilbudet han ville selv. helsekjøpsaken

UTENFOR SENJA TINGRETT: Saksøkerens advokat Jens Johan Hjort hilste på kommunalsjef Bente Johnsen Karlsen og kommunens advokat Bjørn Stefanussen før partene gikk inn døra til Senja Tingrett mandag morgen.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Mandag startet rettsoppgjøret rundt den såkalte helsekjøpsaka. Bo og Bistand har saksøkt Lenvik kommune med krav om 6,79 millioner kroner i erstatning etter at konkurrenten Slåttebakken Helse ble tildelt kontrakt på å ta seg av en tung bruker med diagnosen paranoid schizofreni i 2013.

Revisjonsrapport

Saksøkerens advokat, Jens Johan Hjort, brukte forvaltningsrevisjonsrapporten som ble utarbeidet av KomRev Nord som basis for store deler av sitt innledningsforedrag. I denne rapporten fikk kommunen flengende kritikk av revisor for grove brudd på anskaffelesreglementet og brudd på habilitetsreglene i den aktuelle helsekjøpsaken. Etter revisors vurdering var daværende rådmann Margrethe Hagerupsen og tjenestemennene som var direkte underlagt henne, inhabil til å delta i anskaffelsesprosessen, fordi rådmannens sønn var ansatt i helseforetaket. I kjølvannet av rapporten fulgte kommunestyret opp med et enstemmig vedtak om å anmelde og be politiet etterforske saken. Anmeldelsen ble henlagt.