Starter opp med foreldrekurs på Finnsnes i høst: Bli kjent med barnet ditt

Hva gjør du når barnet ditt viser sinne og aggresjon? Og hvordan skal dere som foreldre oppdra barn til å bli trygge på seg selv?

OPPSTART I OKTOBER: Hanne Renland (t.v.) og Kristin Jakobsen starter i neste måned opp et foreldrekurs som skal veilede foreldre i håndtering av deres egne barn.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Dette er bare noen av mange spørsmål som barnepsykolog Hanne Renland og klinisk pedagog Kristin Jakobsen ved Helsehuset Midt-Troms vil kunne gi svar på til foreldre som deltar i foreldrekurset som strekker seg fra oktober og over åtte kurskvelder.

– Dette er et kurs om vi to nå har tatt initiativ til fordi vi vet at dette kurset er en god veileder for alle foreldre. Kurset er basert på en modell som heter «Trygghetssirkelen» og foreldre som har tatt dette kurset er svært fornøyde. Det formidler foreldrepedagogikk på en måte som foreldre intuitivt liker, sier Hanne Renland.