Nekter samarbeid med Sp — det fikk ikke velgerne vite

Lavangen Høyre tok lenge før valget et standpunkt om å ikke samarbeide med Sp. Dette fikk velgerne aldri vite noe om. Da står kun Ap igjen som samarbeidspartner for H.

ENDRINGER: Mye tyder på store endringer i Lavangen-politikken, at H og Ap vil samarbeide fremover. Spørsmålet er hvorfor velgerne ikke fikk ta stilling til denne kursendringen da det er lenge siden H tok dette standpunktet.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Svein Sæther er ordførerkandidat for Høyre. Etter det Folkebladet erfarer satte han en betingelse for å stå som toppkandidat. Han ville ikke samarbeide med Sp etter valget. Folkebladet er kjent med at H er delt i spørsmålet om de skal forhandle med Ap eller ikke. Spørsmålet blir da om valgresultatet hadde vært annerledes om velgerne kjente til at H vil samarbeide med Ap i Lavangen.

Ikke gjort kjent for velgerne

Leder i Lavangen H, Bjørnar Andre Lundberg ønsket først ikke å uttale seg i saken.